Basın BültenleriPrenaTest® artık çoğul gebeliklerde uygulanabiliyor.

IVF, yumurta donasyonu ve diğer infertilite tedavileri sonrasında kullanılabilir.


16 | 02 | 2014


Constance, 6 Şubat 2014 – Maternal kandan fetal kromozomal anöploidileri tespit edebilen Avrupanın ilk non-invazif, moleküler genetik tanı testi PrenaTest®, çoğul gebeliklerde de kullanılmak üzere başarılı bir şekilde valide edilmiştir. Hiçbir kısıtlama olmaksızın 9. gebelik haftasından itibaren, IVF veya yumurta donasyonu gibi tüm fertilite tedavilerinden sonra kullanılabilen tek kan testidir. Bugüne kadar binlerce PrenaTest® analizi tekil gebeliklerde başarılı şekilde uygulanmıştır. 

Almanya’da çoğul gebelik sayısı, özellikle ileri yaş grubundaki annelerde artan sayıda uygulanan infertilite tedavisi  nedeniyle son yıllarda giderek artmaktadır. PrenaTest®, bu gruptaki annelerde fetal kromozomal anöploidilerin belirlenmesinde çok değerli ve risksiz bir seçenektir, zira amniyosentez gibi invazif tanı işlemlerinin çoğul gebeliklerdeki düşük riski tekil gebeliklere göre belirgin şekilde daha fazladır. Ek olarak, ilk trimester taraması gibi geleneksel non-invazif muayene metodlarının yalancı pozitiflik oranları iki – üç misli daha fazladır.  

LifeCodexx AG laboratuvarı CEO’su Dr. Michael Lutz “Toplam 62 ikiz ve üçüz gebeliğin yer aldığı validasyon çalışmamızda PrenaTest® ile tüm trizomi  olgularını doğru olarak sınıflandırdığımızı bildirmekten mutluluk duyuyoruz” diye belirtti. “PrenaTest®’in çoğul gebeliklerde başarılı bir şekilde valide edilmesiyle, non-invazif prenatal tanı alanındaki  standartları daha da yükselttik”.

Ayrıca, yenilikçi PrenaTest®express artık diğer Avrupa ülkelerinde de uygulanabilmektedir. PraenaTest®’in hızlı versiyonu ile sadece bir hafta içinde test sonuçları elde edilebilmekte ve anne adaylarının stresli bekleme süreleri en aza indirilmektedir. Almanya’da her dört hastadan biri ekspres hizmet için başvurmaktadır.

 

PrenaTest®
Avrupanın ilk non-invazif, moleküler genetik tanı testi PrenaTest®, maternal kandan fetal trizomi 21, 18 ve 13’ü doğru, hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit etmektedir. Toplam 870 tekil ve çoğul gebelikte yapılan birkaç çalışmada başarılı bir şekilde validasyon tamamlanmış ve tüm analizlerin %99,8’inde doğru sonuç elde edilmiştir. %0,1 kadar düşük yanlış pozitiflik oranı ile erken gebelik haftalarındaki fetal malformasyonları açıklığa kavuşturmakta ve sağlıklı gebeliklerde ise gereksiz invazif işlemlerin sayısını azaltmaktadır. Dolayısıyla, PrenaTest®, mevcut prenatal tanı metodlarını tamamlayan, girişimsel olmayan, en son teknoloji bir prenatal tanı yöntemi olup, amniyosentez gibi invazif tanı metodlarının işleme bağlı fetal kayıp riskini taşımaz. PrenaTest®, özellikle trizomiler açısından risk taşıyan ve 9. gebelik haftasını (9 hafta + 0 gün) geçmiş anneler içindir. Birçok ülkede yerel ve özel sağlık sigorta kurumları analiz ücretini karşılamaya başlamışlardır. PrenaTest® analizi çok katı kalite kontrol standartları uygulanarak Avrupa Birliği In Vitro Tanı Kanunu gerekliliklerine uyarak (Konstanz) Almanya’da çalışılmaktadır.