Basın BültenleriPrenaTest fetal trizomi 21, 18 ve 13’ü tespit edebiliyor.

Non-İnvazif moleküler genetik yöntemin dünyadaki ilk klinik takip çalışması başladı.


13 | 02 | 2013


PrenaTest, anne kanından fetal trizomi 21’i tespit edebilen Avrupa’nın ilk non-invazif moleküler genetik kan testi, şimdi trizomi 13 ve 18’in de varlığını çok yüksek doğrulukla tespit edebiliyor. Geliştirilmiş kan testi Avrupa Birliği’nin tüm yasal gereksinimlerini karşılıyor ve CE belgeli olarak sunuluyor.

 “PrenaTest’in fetal trizomi 13 ve 18’i de tespit edebilmesiyle, otozomal kromozomal kaynaklı patolojik değişikliklerin %90’ından fazlasını saptayabilir hale geldik.” diyen LifeCodexx yöneticisi Dr. Wera Hofmann, sözlerine şöyle devam etti: “Medikal partnerlerimizin en önemli isteklerinden birine de bu sayede yanıt vermiş olduk.”

LifeCodexx CEO’su Dr.Michael Lutz, yaptığı açıklamada “Genişletilmiş kapsamlı PrenaTest için yapılan klinik çalışmalarda %99 üzerinde bir oranla alınan kan örnekleri doğru sonuçlandırıldı. Tüm trizomi13 ve 18 vakaları doğru şekilde sınıflandırıldı. Bu, PrenaTest’in, fetal trizomilerin tespitinde güvenilir bir metod olduğunu açıkça gösterir.” dedi.

Uygulamaya başlandığı günden bu yana, gebeliği riskli olan 2000’den fazla kadın PrenaTest’i tercih etti. Test edilen kan örneklerinin %98’inde fetal trizomi 21 varlığı dışlandı ve böylece hamile kadınların büyük bir çoğunluğunun endişeleri azaldı. Analiz edilen örneklerin %1.3’ü  fetal trizomi 21 taşıyordu. Örneklerin %1’den daha azı, kanda yeterli fetal DNA olmadığı için tekrar analiz edildi.

PrenaTest, Avrupa tıbbi cihaz yönetmeliğine dahilinde, Bonn Üniversitesi’nden Prof.Dr.Annegret Geipel’in başkanlığında gerçekleştirilecek klinik takip çalışmasında değerlendirilecek. Almanya içerisinde 2000 hastanın değerlendirileceği bu çalışma, yeni nesil sekanslama teknolojisine dayanan non-invazif moleküler genetik metodun ilk takip çalışması olma niteliğini taşıyor.