Basın BültenleriLifeCodexx ilk yılında 6.000’e yakın PrenaTest® analizi gerçekleştirdi.

Her iki kan örneğinden biri Almanyadan geliyor.


22 | 08 | 2013

Constance Almanya - 2012 yılının Ağustos ayındaki pazar lansmanından bu yana ilk on iki ay içinde, yaklaşık 6000 anne adayı PrenaTest ® yaptırmak için karar verdi. PrenaTest® anne kanından fetal trizomi 13, 18 ve 21 belirlenmesi için kullanılan, Avrupa'nın ilk non-invaziv moleküler genetik kan testidir. Anne adaylarının büyük bir çoğunluğu (yaklaşık % 98) normal gelen bir test sonucu ile rahatlamış oldu. Kan örneklerinin neredeyse yarısı Almanyadaki hastane ve klinikler tarafından,  yaklaşık dörtte biri İsviçre’den, geri kalan kısmı ise diğer Avrupa ülkelerinden gönderildi. Artan anne yaşı (35 yıl), ultrasonda saptanan anormallikler, anormal kan serum düzeyleri yanı sıra psikolojik nedenlerle anne adayları amniyosentez için risksiz bir alternatif olarak PrenaTest®‘i tercih etmelerinin esas sebepleridir. Kan testi esas olarak 12 ve 15. gebelik haftaları ??arasında yapıldı. Anne adaylarının üçte ikisi test sırasında 35 yaşından büyük idi. Çeşitli yerel ve özel sağlık sigortaları test analiz maliyetlerini karşılamışlardır. LifeCodexx AG CEO'su Dr Michael Lutz "Son on iki ay içinde PrenaTest ® için gelen talep beklentilerimiz doğrultusunda olmuştur" şeklinde belirtti ve “Bu yeni yönteme hekimlerin güveni arttıkça,  kan testi için talep de giderek artmaktadır. Hem hekimler hem de hastalar için analizin yüksek kalite standartları altında Almanya'da yapılması önemlidir" diye ekledi.


Dr Thomas von Ostrowski, Fertility Center ve Dorsten Prenatal Tıp jinekologu, PrenaTest ®‘in prenatal tanı alanında yerini aldığını belirtmekte ve "Bu aşamada anne adaylarının bireysel kararları çok önemlidir. Bu nedenle, riskli grupta gebeliği olan kadınların mevcut test yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgilendirilmesi gereklidir. Riskli gebelik yaşayan kadınların çoğu, mantıklı bir alternatif olarak PrenaTest®‘i tanımakta ve özellikle istemektedir. PrenaTest® ilk trimester ultrason, şüpheli kan serumu işaretleri ve bu nedenle ileri inceleme gerektiren durumlarda tüm bu kadınlar için invaziv işlemlere rasyonel bir alternatiftir. Almanya'da daha önceden invaziv tanı için yönlendirilen ama çocukların sağlıklı olması beklenen hamile kadınlar büyük grubu oluşturmaktadır ". PrenaTest® In-vitro Teşhis Direktifi uyarınca üretilen, CE işaretli tek, non -invazif fetal Trizomi 21, 18 ve 13 tespit etmek için kullanılan moleküler genetik kan testidir. Analiz sadece LifeCodexx 'in ISO 13485 sertifikalı laboratuvarında Constance, Almanya'da yapılır. 


Non-invazif moleküler genetik bir test olan PrenaTest®, yeni nesil DNA dizileme temeline dayanan teknikle, anne kanından fetal trizomi 21’i çok yüksek bir doğrulukla tespit edebilmektedir.   %0.1 gibi düşük orandaki yanlış pozitiflik değeriyle, fetal malformasyonların erken dönemde tanısının koyulmasını sağlar ve etkilenmemiş gebeliklerin gereksiz invazif işlemlere maruz kalmasına engel olur.  Dolayısıyla, PrenaTest®, mevcut prenatal tanı metodlarını tamamlayan, girişimsel olmayan, en son teknoloji bir prenatal tanı yöntemi olup, amniyosentez gibi invazif tanı metodlarının işleme bağlı fetal kayıp riskini taşımaz. “Alman serbest prenatal tıp uzmanları Derneği” (Bundesverband niedergelassener Pränatalmediziner, BVNP), “Alman Tıbbi Genetik Derneği” (German Society of Human Genetics -gfh) ve “Uluslararası Prenatal Tanı Derneği” (International Society for Prenatal Diagnosis - ISPD)’nin tavsiyelerine göre pozitif çıkan sonuçların invazif işlemlerle doğrulanması gerekmektedir.  PrenaTest®, özellikle trizomiler açısından risk taşıyan ve 9. gebelik haftasını (9+0) geçmiş anneler içindir. Ayrıca, Alman Genetik Tanı Kanunu ve Genetik Tanı Komisyonunun yönergeleri doğrultusunda, Almanya’da PrenaTest® yaptırmak isteyen annelerin karar verme aşamasında, konu hakkında yetkin bir uzman aracılığı ile, tarafsız ve yönlendirmesiz olarak yardım ve genetik danışmanlık almaları gerekmektedir.

LifeCodexx AG Hakkında
LifeCodexx AG, yeni nesil DNA dizileme tekniğine dayanan klinik olarak onaylanmış moleküler genetik tanı testleri üzerinde yoğunlaşan bir Alman bilim firmasıdır. 2011 yılında firma, Sequenom, Inc. (ABD) ile ortaklık yaparak Avrupa’da prenatal laboratuvar test hizmetlerinin ticarileştirilmesini gerçekleştirmiştir.

Basın Sözcüsü
Elke Decker MSc. MBA
Director Strategic Marketing, Communication & Business Administration
e.decker(at)lifecodexx.com
Tel. +49 173 31 30 780