Basın Bültenleri


Yeni bir çalışma klinik yararı onayladı; PrenaTest® invazif prenatal işlemlere olan ihtiyacı yaklaşık %70 oranında azaltmaktadır.
19 | 03 | 14
Almanya menseili non-invazif prenatal test tüm dünyadaki en yüksek sonuç verme oranına ulaştı...

Basel Üniversite hastanesinde (İsviçre) yapılan yeni bir klinik çalışmada, Prenatest®’in İsviçrede kullanılmaya başlanmasını takip eden ilk 9 ayda invazif işlemlerin yaklaşık %70 oranında azaldığı gösterildi. Bu sonuç, anne kanından trizomi 21, 18 ve 13 tespitinde Avrupa’nın ilk non-invazif moleküler genetik tanı testi olan PrenaTest®’in klinik yararını onaylamıştır. Bu bağımsız retrospektif çalışmaya ilk trimester taramasında trizomiler için yüksek risk saptanan 951 anne adayı alınmıştır...


PrenaTest® artık çoğul gebeliklerde uygulanabiliyor.
06 | 02 | 2014
IVF, yumurta donasyonu ve diğer infertilite tedavileri sonrasında kullanılabilir. Constance, 6 Şubat 2014 – Maternal kandan fetal kromozomal anöploidileri tespit edebilen Avrupanın ilk non-invazif, moleküler genetik tanı testi PrenaTest®, çoğul gebeliklerde de kullanılmak üzere başarılı bir şekilde valide edilmiştir. Hiçbir kısıtlama olmaksızın 9. gebelik haftasından itibaren, IVF veya yumurta donasyonu gibi tüm fertilite tedavilerinden sonra kullanılabilen tek kan testidir. Bugüne kadar binlerce PrenaTest® analizi tekil gebeliklerde başarılı şekilde uygulanmıştır...

Yeni PrenaTest® express ile riskli gruptaki anne adayları bir hafta içinde test sonuçlarını alabiliyor.
01 | 10 | 13
LifeCodexx genetik analiz için en son teknolojiyi kullanarak bekleme süresini yarı yarıya azaltıyor. Constance Almanya - LifeCodexx yeni PrenaTest ® express ile, riskli gruptaki anne adaylarına bir hafta içinde test sonucunu vererek bekleme sürelerini kısaltıyor. PrenaTest ® express, anne kanında fetal trizomi 13, 18 ve 21’i belirleyen, Avrupa'nın ilk non-invaziv moleküler genetik kan testi olan PrenaTest ®’in en yeni versiyonudur...

LifeCodexx ilk yılında 6.000’e yakın PrenaTest® analizi gerçekleştirdi.
22 | 08 | 13
Her iki kan örneğinden biri Almanyadan geliyor. Constance Almanya - 2012 yılının Ağustos ayındaki pazar lansmanından bu yana ilk on iki ay içinde, yaklaşık 6000 anne adayı PrenaTest ® yaptırmak için karar verdi. PrenaTest® anne kanından fetal trizomi 13, 18 ve 21 belirlenmesi için kullanılan, Avrupa'nın ilk non-invaziv moleküler genetik kan testidir. Anne adaylarının büyük bir çoğunluğu (yaklaşık % 98) normal gelen bir test sonucu ile rahatlamış oldu...

Geliştirilmiş PrenaTest, riskli gebelikler için daha erken bilgi verebiliyor.
08 | 07 | 13
PraenaTest artık gebeliğin dokuzuncu haftası itibariyle uygulanabilir. Constance, Almanya - Anne kanından fetal trizomi 13, 18 ve 21’i belirleyebilen, Avrupa’nın ilk non-invazif moleküler genetik kan testi PrenaTest®, artık yüksek riskli gebeliklerde dokuzuncu hafta (SAT 9+0)  itibariyle uygulanabilecektir. Prenatest®’in hamileliğin bu kadar erken bir döneminde yapılması, özellikle ebeveynlerden birinin dengeli Robertsonian translokasyon taşıması nedeniyle genetik yatkınlığının olması veya önceki gebeliklerde fetal trizomi hikayesi gibi nedenlerle yüksek risk taşıyan anne adaylarına önerilebilecektir...

PrenaTest fetal trizomi 21, 18 ve 13'ü tespit edebiliyor.
13 | 02 | 13
Non-İnvazif moleküler genetik yöntemin dünyadaki ilk klinik takip çalışması başladı. PrenaTest, anne kanından fetal trizomi 21’i tespit edebilen Avrupa’nın ilk non-invazif moleküler genetik kan testi, şimdi trizomi 13 ve 18’in de varlığını çok yüksek doğrulukla tespit edebiliyor. Geliştirilmiş kan testi Avrupa Birliği’nin tüm yasal gereksinimlerini karşılıyor ve CE belgeli olarak sunuluyor...

PrenaTest Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da 30'dan fazla ülkede uygulanmaya başladı.
13 | 12 | 12
Almanya, Avusturya, Lihtenþtayn ve İsviçre'de başarılı bir şekilde uygulanmaya başlanan, anne kanından fetal trizomi 21'i tespit eden Avrupa'nın ilk non-invazif moleküler genetik tanı testi PrenaTest®, şimdi Türkiye, Macaristan, Bulgaristan, Ukrayna ve Rusya'daki jinekoloji klinikleri ve özel sağlık kurumlarında da uygulanmaya başlandı. Serbest fetal DNA analizine dayanan test, trizomi 21 riski taşıyan 11. gebelik haftasını geçmiş gebelere, genetik danışma verildikten sonra önerilebiliyor...

PrenaTest® piyasaya sunulduğundan beri yaklaşık 1000 anne tarafından tercih edildi.
15 | 11 | 12
LifeCodexx'in trizomi 21'i tespit eden kan testi artık 150'nin üzerinde prenatal tanı merkezi ve klinik tarafından sunulmaktadır. Uygulanmaya başlamasını takiben ilk 3 ay, 1.000’e yakın gebe fetal trizomi 21’i saptamak için Avrupa’nın ilk non-invazif moleküler genetik kan testi olan PrenaTest’i tercih etmiştir. Doğmamış bütün çocuklar trizomi 21 riski taşımaktadır.  Gebeler,  Almanya, Avusturya, İsviçre başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerindelerdi. Almanya, Avusturya, Lihtenştayn ve İsviçre’de 150’yi aşkın yetkili doğum öncesi uygulama kliniği PrenaTest’i önermektedir, bu Ağustos itibari ile klinik sayısı iki katına ulaşacaktır. Almanya’da birkaç özel sağlık sigortası firmaları PrenaTest maliyetini geri ödemektedirler...

PrenaTest® now available in Germany, Austria, Liechtenstein and Switzerland
20 | 08 | 12
As of today, PrenaTest® is available in more than 70 qualified prenatal diagnostic practices and clinics in Germany, Austria, Liechtenstein and Switzerland...

GATC daughter LifeCodexx successfully completes clinical validation of its noninvasive prenatal test method of trisomy 21
27 | 04 | 12
GATC Biotech AG and its subsidiary LifeCodexx AG successfully completed the recruitment of over 500 blood samples required for the clinical study of ...

 

GATC Biotech and LifeCodexx complete recruitment of blood samples for clinical study of trisomy 21 diagnostic test
10 | 01 | 12
GATC daughter LifeCodexx AG today announced the successful completion of the clinical validation study of its noninvasive test method for the detection of fetal trisomy 21 from maternal blood using Next Generation sequencing. First results from the prospective blinded multi-center study demonstrate...

Sequenom announces European licensing agreement with GATC subsidiary LifeCodexx
11 | 09 | 11
Sequenom, Inc. (NASDAQ: SQNM), a life sciences company providing innovative genetic analysis solutions, today announced it has partnered with LifeCodexx AG, a company focused on the development of clinically proven...

Successful start of the clinical validation study of the non-invasive, prenatal diagnostic test for the determination of trisomy 21
28 | 06 | 11
In conjunction with several Central European prenatal centers, scientists at GATC Biotech AG and LifeCodexx AG have begun the clinical validation study of a non-invasive diagnostic test based on next generation sequencing. ??

GATC Biotech and LifeCodexx develop a diagnostic test for early detection of preeclampsia
12 | 05 | 11
Preeclampsia is a hypertensive disorder of the mother during pregnancy. It is among the leading causes of death of mother and unborn child and occurs in approximately two to five percent of all pregnancies in Germany.

Successful pilot study for non-invasive prenatal diagnostic test to determine trisomy 21
14 | 04 | 11
At the moment, the only reliable way of diagnosing chromosomal irregularities during pregnancy is to use invasive prenatal methods. This causes miscarriage in about one per cent of these risky surgical procedures.?

GATC subsidiary LifeCodexx appoints Head of Commercial Operations
02 | 11 | 10
LifeCodexx AG announces that Dr. Martin Burow, a proven expert in the field of prenatal diagnostics, has joined its team as Head of Commercial Operations.

GATC subsidiary LifeCodexx AG develops tests for prenatal diagnostics
28 | 04 | 10
LifeCodexx AG has started operational research and development work on clinically validated diagnostic tests by using Next Generation Sequencing technologies. The...