4
Prenatest

DÖRTLÜ TEST

Dörtlü test ile gebeliğin 16 -19. haftaları arasında dört farklı hormon değerine bakılır. Üçlü testte değerlendirilen üç hormona ek olarak “İnhibin-A” hormonu da eklenerek testin doğruluğu biraz daha arttırılmıştır. Benzer şekilde anne yaşı, gebelik haftası ve 4 farklı hormon değerlerine göre Down Sendromu – Trizomi 21, Edward Sendromu – Trizomi 18 ve Nöral Tüp Defekti için risk değerleri hesaplanır.


AFP hormonunun yüksek olması Nöral Tüp Defekti riskini arttırırken, İnhibin-a ve hCG hormonlarının yüksek olması Down Sendromu – Trizomi 21 için riski yükseltir. Tüm hormon değerlerinde düşüklük olması ise daha nadiren görülen Edward sendromu – Trizomi 18 için riski arttırır.


Yüksek riskli bir DÖRTLÜ TEST sonucu; Risk değerini gösteren çizgi KIRMIZI alanda bulunuyor.