Doc PrenaTest Normal Sonuç Raporu DocBilgilendirme Broşürü Doc PrenaTest Anormal Sonuç Raporu

Teknolojiden ilham aldık.

Genetik alanında en yenilikçi teknolojileri kullanarak, Dünya standartlarında genetik tanı hizmeti sunuyoruz.

DONEGEN Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, genetik hastalıkların tanısı ve bireye özel tıp hizmetleri konularında bireylere ve sağlık kurumlarına hizmet vermektedir. Ar-Ge odaklı yapısı, TUBİTAK destekli projelerden elde ettiği yenilikçi uygulamalar, teknolojik gelişmeleri ve bilimsel gelişmeleri yakından takip eden yönetim anlayışı ve yeni nesil teknolojik altyapısı ile DONEGEN genetik alanında yeni nesil bir anlayışı temsil etmektedir.

DONEGEN, yeni nesil teknolojik altyapısı ve bilimsel uygulama tecrübesi ile geniş gen bölgelerini aynı anda inceleyen test panelleri geliştirerek genetik hastalıkların tanısı konusunda ülkemizin yurtdışı bağımlılığını kaldırmayı hedeflemiştir. Nadir hastalıklar konusunda kişiye özel genetik test dizaynı tecrübesi ile talep edilen her moleküler genetik testi dizayn aşamasından laboratuvar uygulaması aşamasına kadar kendi laboratuvarında gerçekleştirmektedir. Genetik alanda yeni nesil teknolojiler ile çalışma sonucunda biriktirmiş olduğu bilgi ve tecrübeyi, sağlık kurumları, sağlık profesyonelleri, araştırmacılar ve tanı-tedavi ihtiyacı olan bireylere sunmaktadır.

İLERİ TEKNOLOJİ

Güvenilir ve kapsamlı sonucu vermek için en güncel ve en ileri teknolojileri kullanıyoruz.

YÜKSEK VERİ KAPASİTESİ

Ticari laboratuvarlar arasında en fazla veri üretme kapasitesine ve en geniş cihaz altyapısına sahibiz.

YEREL LABORATUVAR

Testlerin tamamını Türkiye’deki kendi laboratuvarımızda gerçekleştiriliyoruz.

GENİŞ TEST KATALOĞU

Tek nokta mutasyon analizinden tüm genom analizine kadar yüzlerce test ile geniş seçenek sunuyoruz.

0

Hasta

0

Test

0

Ekzom Dizileme

0
Gb

Üretilen Veri

LABORATUVAR ALTYAPISI

Yeni Nesil Dizileme

DONEGEN Laboratuvarları bünyesinde, kapsamlı ekzom dizileme çalışmalarına yönelik illumina NextSeq dizileme platformu bulunmaktadır. Bu platform ile haftalık 30 ekzom dizileme gerçekleştirilebilir. NextSeq platformu ile çok fazla gen ile ilişkilendirilen kompleks hastalıkların analizi ve panel çalışmaları yürütülmektedir. Tek gen hastalıkları ve panel dizileme hizmetleri için 3 adet illumina MiSeq dizileme platformu kullanılmaktadır.

Microarray

Yüksek çözünürlüklü moleküler karyotipleme ve genotipleme çalışmaları için illumina iScan microarray platformları ile hizmet vermekteyiz. 3 adet iScan platform altyapısı ile aylık 1500 hastaya hizmet verebilmekteyiz. Microarray platformları ile mikro ve makro ölçekli kromozomal anomalileri yüksek çözünülürlükle tespit edilmesi mümkündür. Ayrıca kişisel genetik testler (beslenme, spor, köken vb) için genotipleme çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.