Prenatal Tarama ve Tanı Testleri


Gebelik sırasında anne karnındaki bebeğin muayenesi ve incelenmesi, Prenatal Muayene, Prenatal Kontrol veya Tanı olarak adlandırılmaktadır. Kadın Doğum Uzmanı tarafından yapılan gebelik takibinin bir parçasını oluşturur.

Gebelik sırasında oluşabilecek değişiklikleri tespit etmek için hangi imkanlar vardır?

Ultrason ve kan testleri girişimsel olmayan metotlardır. Anne adayının vücuduna herhangi bir müdahale gerektirmedikleri için daha rahat uygulanır. Örneğin, hamileliğin 11. ve 14. haftaları arasındaki takibin bir parçası olan ikili test ve ense kalınlığı (NT) taraması, gerçekleştirilen en yaygın uygulamalardandır. Bu girişimsel olmayan yöntemleri kullanarak, bireysel trizomi 21 taşıma riskiniz belirlenebilir. Ne varki bu yöntemlerle kesin bir tanı sağlanamaz.

İnvazif yöntemler, annenin vücuduna yapılan girişimsel işlemleri kapsar. Bunlar, Koryon Villus Örneklemesi (Plasenta yani bebeğin eşinden örnek alınması), Amniyosentez (Amnios sıvısı yani bebeğin içinde bulunduğu sıvıdan örnek alınması) ve Kordosentez (Bebeğin kordonundan kan alınması) gibi işlemlerdir. Tüm bu metotlar ile, anne karnındaki bebeğin hücreleri alınarak, kromozom analizlerinin gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu analizlerde; kromozomların sayısı, şekli ve yapısı incelenir. Girişimsel yöntemlerle bebeğin kaybedilme oranı yaklaşık olarak %0.2–1 arasndadır.

Anne kanından, serbest fetal DNA'nın incelendiği, non-invazif moleküler genetik prenatal tanı testi olan PrenaTest® ise tamamen yeni bir kavramdır. Anne ve bebeğe tamamen zararsız olan bu yeni yöntemle, sadece annenin kolundan kan alınarak trizomi 21'in en sık görülen formu tespit edilebilir.

Prenatal Tarama Testleri ile ilgili Kadın Doğum Uzmanlarının Bilgilendirme Videoları İzlemek için başlıklar üzerine Tıklayınız.


Hamilelikte kromozom anomalisine yönelik yapılan tarama ve tanı testi arasındaki farklar nelerdir ?

Gebelikte anne karnında kromozom analizi nedir ?

Hamilelikte yapılan üçlü ve dörtlü tarama testleri nelerdir?

Gebelikte Tarama Testleri, İkili test, Üçlü test, Dörtlü test niçin yapılır?

Ultrasonografi ile ilgili Kadın Doğum Uzmanlarının Bilgilendirme Videoları İzlemek için başlıklar üzerine Tıklayınız.

Detaylı Ultrason Nedir?

Ayrıntılı ultrason, detaylı ultrason, ikinci düzey ultrason nasıl ve ne zaman yapılır?

Gebelikte detaylı ultrasonografi neden yapılır?

Hamilelikte her ay ultrason muayenesi yapılması gerekli midir?

Prenatal Tanı Testleri ile ilgili Kadın Doğum Uzmanlarının Bilgilendirme Videoları İzlemek için başlıklar üzerine Tıklayınız.

Amniosentez ve Kordosentez Nedir?

Koryon villus örneklemesi (CVS) nedir, nasıl yapılır?

Prenatal Tanı ve Amniyosentez

Amniyosentez Nasıl Yapılır ?